Misel Üretimi

Mantarlar, diğer bitkilerde olduğu gibi tohumla üretilemezler. Mantar şapkası altındaki lameller üzerinde oluşan sporlar, özel besin ortamlarında çimlendirilerek  misel elde edilir.Mantar yetiştiriciliğinde yanlış olarak mantar tohumu diye adlandırılan üretim materyali, değişik tahıl tanelerine sardırılmış bu misellerdir.Miseller özel laboratuarlarda steril koşullarda üretilir.

Türkiye’de ilk özel kültür mantarı misel üretim laboratuarı, teknik kadromuzda yer alan Kimya Mühendisi Nevzat ERKEL tarafından  1985 yılında kurulmuş olup yeni yapılanma ile Erkel Gıda Ltd.Şti kuruluncaya kadar Ermisel olarak faaliyetine devam etmiştir. Faaliyette bulunduğu süre içerisinde verdiği teknik destek ile Türkiye’de beyaz kültür mantarı üretici sayısının artmasında ve mantarcılığın gelişmesinde etkili olmuştur. Farklı misel çeşitlerini üretim gamına dahil ederek, beyaz kültür mantarı dışında diğer egzotik çeşitlerin üretilmesini de teşvik etmiştir.

Kültür mantarı üretiminde verim ve kaliteye etki eden faktörlerin başında,  kaliteli misel (tohum) çeşitlerinin kullanımı sayılabilir. Erkel Gıda, bu konuda yetkin teknik kadrosu ile kendi mantar üretimlerinde ihtiyaç duyacağı misel çeşitlerinin yanı sıra mantar üreticilerinden gelen  taleplerin karşılanması amacı ile misel üretimi yapmaktadır. Misel üretimi, spor veya doku kültüründen başlayarak, nihai olarak buğday besi ortamına aşılanarak gerçekleşmektedir. Üretimin her aşamasında itina ile yapılan gözlem ve testler ile daha sonra devam eden ürün takipleri sayesinde kaliteli, verimli, ekonomik ve güvenilir misel çeşitleri üretimi garanti edilmektedir. Yemeklik olarak kullanılan mantarların ve tıbbi mantarların misellerinin yanı sıra yapılan çalışmalar sonunda kültüre alınabilen bazı doğa mantarlarının misel üretimleri de gerçekleştirilmek sureti ile, hem farklı mantar çeşitlerin üretimi mümkün olmakta hem de tohum ihtiyacı bakımından dışa bağımlılık ortadan kalkmaktadır.

Farklı mantar çeşitleri ve kültüre alınmamış doğa mantarlarının kültüre alınması  ile ilgili  araştırmalarımız devam etmektedir.