erkel EK – Kestane Mantarı


ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ

erkel EK, Agaricus campesteris, Kestane mantarı kahverengi şapkalı, beyaz saplı, hasatlıklara dayanıklı, sıkı dokulu bir çeşittir. 5-15 cm çapa ulaşabilen kestane mantarı taze pazarda bu özelliği nedeniyle tercih edilir.

YETİŞTİRME ÖZELLİKLERİ

Nemi yüksek, iyi parçalanmış kompostta iyi sonuçlar verir.

KOMPOST

FAZ I-Kompost nemi at gübreli kompostlarda %69-%71, sentetik kompostlarda %72-%74 arasında; azot seviyesi %1,8 olmalıdır.
FAZ II-Pastörizasyon çıkışında kompost neminin at gübreli kompostlarda %66-%68, sentetik kompostlarda %68-%70 arasında; azot seviyesinin %2-%2,4 arasında; amonyak seviyesinin %0,05 altında olması önerilir.

MİSEL EKİMİ

Pastörize edilmiş kompostun 1 tonu için 6 kg misel kullanılması yeterlidir. Ön gelişme süresini kısaltmak için normalden biraz daha fazla misel ekilmesi önerilir.

KULUÇKA DÖNEMİ

12-15 gün süren misel sarma ve kuluçka dönemi boyunca kompost sıcaklığı 23-27 ºC arasında olmalıdır. Bu dönemde beyaz türlere göre daha az havalandırma, daha yüksek karbondioksit oranı, serin ve durgunca hava ister.

TOPRAKLAMA

Mantar kalitesinin ve veriminin yüksek olması, örtü toprağı olarak su tutma kapasitesi yüksek olan torf kullanımı ile mümkündür. 4-5 cm arası toprak kalınlığı ve %72-75 arası toprak nemi idealdir.
Miseller torfun 2/3 üne geldiğinde, genellikle 8. gün, örtü toprağı kompost tabakasına  kadar tırmıklanır. Tırmıklamadan 1 gün önce toprak yeterince nemlendirilmiş olmalı; tırmıklamadan 24 saat sonra bolca havalandırılmalıdır

YETİŞTİRME

Yetiştirme döneminde oda sıcaklığı 16-18 ºC, kompost sıcaklığı 18-20 ºC arasında tutulmalıdır. Karbondioksit  oranı 1000-1200 ppm seviyesinde olmalı ve oransal nem %92 seviyesine çıkartılmalıdır.
Hasattan 1-2 gün önce oda sıcaklığının biraz düşürülmesi ve oransal nemin %85 seviyesine indirilmesi, mantar kalitesini arttırır ve büyük boy mantar oluşmasını teşvik eder

HASAT

Üretim koşullarının ayarlanması ile normal boyda veya iri mantar üretimi sağlanabildiğinden pazar isteklerine göre ürün elde etmek olasıdır. Büyük kahverengi şapkası, beyaz sapı ile tüketiciler için farklı bir seçenektir