erkel  E1 – Beyaz Şapkalı MantarÇEŞİT ÖZELLİKLERİ

erkel E1, Agaricus bisporus cinsi, büyük yuvarlak şapkalı beyaz renkli bir çeşittir. Yüzeyi yetiştirme koşullarına bağlı olarak çok hafif pulcuklu olup sapı beyaz, kalın ve etlidir. Sıkı dokulu olması sayesinde daha uzun dayanıma ve iyi  bir raf ömrüne sahiptir.

YETİŞTİRME ÖZELLİKLERİ

Çok iyi parçalanmış ve nemi iyi ayarlanmış kompostta iyi gelişir. Uygun yetiştirme koşullarında yüksek verimli, kaliteli bir çeşittir.

KOMPOST

FAZ I-Kompost nemi % 72-%74, azot seviyesi %1,5-%1,8 arasında olmalıdır.
FAZ II-Pastörizasyon çıkışında kompost neminin at gübreli kompostlarda %66-%68, sentetik kompostlarda %68-%70 arasında; azot seviyesinin %2-%2,4 arasında; amonyak seviyesinin %0,05 altında olması önerilir.

MİSEL EKİMİ

Pastörize edilmiş kompostun 1 tonu için 6 kg misel kullanılması yeterlidir. Daha fazla misel kullanımı sarmayı hızlandırmakta ancak daha fazla soğutma gerektirmektedir.

KULUÇKA DÖNEMİ

12-15 gün süren misel sarma ve kuluçka dönemi boyunca kompost sıcaklığı 24-27 ºC arasında olmalıdır. Kompost sıcaklığının 29 ºC üzerine çıkması sakıncalıdır. Bu dönemde karbondioksit seviyesi 10000-15000 ppm arasında, havanın oransal nemi (RH) %90 civarında tutulmalıdır.

TOPRAKLAMA

Mantar kalitesinin ve veriminin yüksek olması, örtü toprağı olarak su tutma kapasitesi yüksek olan torf kullanımı ile mümkündür. 4-5 cm arası toprak kalınlığı ve %70-75 arası toprak nemi idealdir. Miseller torfun 2/3 üne geldiğinde (genellikle 8. gün) örtü toprağı kompost tabakasına  kadar tırmıklanır. Tırmıklamadan 1 gün önce toprak yeterince nemlendirilmiş olmalı; tırmıklamadan 24 saat sonra bolca havalandırılmalıdır.

YETİŞTİRME

Yetiştirme döneminde oda sıcaklığı 16-18 ºC, kompost sıcaklığı 18-20 ºC arasında tutulmalıdır. Karbondioksit  oranı 800-1000 ppm arasında ve oransal nem %90 seviyesinde olmalıdır.  Mantar taslaklarının oluşumu sırasında sulama yapılmamalı, sulama için taslakların 1-1,5 cm çapa ulaşması beklenmelidir. Daha sonra gelişmekte olan ürün miktarına göre normal sulamalara başlanır.

HASAT

erkel E1 çok düzgün, iri, sıkı dokulu mantarlar, hasat edildikten sonra kalitesini uzun süre korur. Uygun yetiştirme koşullarında şapkalarda açılma olmaz. Taze pazar ve konserveye uygun çeşittir.