Şampiyon (Agaricus spp.) Mantarı Yetiştiriciliği

• Agaricus spp. cinsi mantarların en yaygın olarak yetiştirileni, ülkemizde Kültür mantarı deyince ilk akla gelen beyaz şapkalı Şampiyon mantarı olan Agaricus bisporus türüdür.

• Ülkemizde bugün için mantar yetiştiriciliğinin büyük çoğunluğunu beyaz şapkalı Şampiyon mantarı türü oluşturmaktadır.

• Agaricus spp. mantarlarının,kültür mantarı olarak yetiştirilen bir türü de Kestane Mantarı olarak da bilinen kahverengi şapkalı Şampiyon mantarı olan Agaricus campesteris dir.

• Şampiyon mantarları, bitkisel kaynaklı ölmüş ve fermentasyona uğramış (çürümüş) organik maddeler üzerinde gelişir. Bu mantarların yetişebilmesi için üzerinde geliştiği ortamdaki organik maddelerin kısmen ya da tamamen parçalanmış ve mantar tarafından kolayca alınabilir formda olması gerekir. Organik maddece zengin bitkisel kaynaklı materyallerin belirli yöntemlerle parçalanması sonucu hazırlanan ortama kompost adı verilir.

• Kompost kalitesi, mantar verimine etki eden en önemli parametredir. İyi bir kompost fiziksel ve kimyasal olarak homojen bir yapıda olmalı, mantar misellerinin rakip organizmalardan daha iyi gelişebileceği yapıda olmalı, rakip organizmaların yeğlediği besinler yerine mantarın beslenmesi için gerekli besinleri içermelidir.

• Kompostun bu özellikleri sağlayabilmesi, uygun formulasyonda ham materyaller kullanılmasına, kompost içinde mantar misellerine rakip olan hastalık ve zararlıların yok edilmesi için uygun şekilde dezenfeksiyon veya pastorizasyon işlemine tabi tutulmasına bağlıdır.

• Kompostlar kullanılan ham maddelere göre ‘at gübreli kompost’ veya ‘sentetik kompost’ olarak ayrılırken, pastorizasyon işlemi buhar ile veya dezenfeksiyon işlemi kimyasal maddeler ile yapılmaktadır. Kompostlaştırma işleminin pastorizasyondan önceki fermentasyon süreci 1. Faz olarak adlandırılır, komposta kontrollü ısı verilmesi ile gerçekleşen pastorizasyon ve olgunlaşma süreci ise 2. Faz olarak adlandırılır.

• Fermentasyonu tamamlanmış, pastörizasyon veya dezenfeksiyon işlemi yapılmış kompostun , vakit geçirilmeden misel ile ekilmesi (aşılanması) gerekir.Miselin kalitesi ve güvenirliği, üretici firmanın bu konudaki uzmanlığına ve üretim koşullarına bağlıdır.

• Ham materyal seçimi, fermentasyon ve pastorizasyon işlemleri her işletmenin şartlarına uygun olarak ve ekim yapılacak misel türü de dikkate alınarak kompostun 1. ve 2. Faz sonunda sahip olması gereken nem, pH, azot içeriği gibi değerleri sağlanacak şekilde yapılmalıdır. Kompost hazırlama işlemi ayrı bir yatırım gerektiğinden, ancak tam teşekküllü tesislerde hakkı ile uygulanabilir. Küçük işletmeler için kompostu hazır olarak almak gerekmektedir. Kompost kalitesi bakımından yukarıdaki parametrelerin sağlanmış olmasına dikkat edilmelidir.

• Ekilmiş kompostun misel ön gelişme döneminde bulundurulacağı şartlar çeşit özelliklerine göre belirlenmelidir.

• Misel gelişimini tamamlamış kompostun üzeri 3.5-5 cm kalınlıkta örtü toprağı ile örtülür. Örtü toprağı misellerin vegetatif fazdan generatif faza (şapka oluşumuna) geçmesini sağlayan bir ortamdır ve mantarın verim ve kalitesinde en az kompost kadar önem taşır. Yüksek mantar verimi ve kalitesi için örtü toprağının organik maddece zengin, su tutma kapasitesinin yüksek olması, strüktürünün ( yapısının) kolay bozulur olmaması ve sulama ile kaymak tabakası oluşturmaması, pH (asitlik ve alkalilik) değerinin misel gelişimine uygun aralıkta olması, besin elementleri bakımından fakir olması, hastalık ve zararlılardan arındırılmış olması gerekmektedir. Toprağın pH değeri gerekli hallerde kireç veya mermer tozu ilavesi ile 7.5-7.6 aralığına ayarlanabilir, hastalık veya zararlılardan arındırma işlemi ise buhar veya kimyasal yollarla yapılabilir.

• Topraklamadan sonraki gelişme ve hasat döneminde sulama, sıcaklık kontrolü, havalandırma gibi iklimlendirme işlemlerinin zamanında ve gereği gibi yapılması da mantar kalitesi ve verimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu dönemde hijyen kurallarına uyulması ve hasat sonrası yastıklarda yapılacak bakım işlemleri , hastalık ve zararlılar ile daha etkin mücadele edilmesine yardımcı olur.

• Hasat dönemi sonunda odaların boşaltılmasını takiben gerekli temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin uygulanması, tesiste mantar üretiminin devamlılığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Şampiyon mantarı yetiştiriciliği konusunda her türlü sorunuz için bize ulaşabilir veya bu bölümde de kaynak olarak yararlanılan Yrd. Doç. Dr. İclal ERKEL in ‘Kültür Mantarı Yetiştiriciliği’ kitabını sitemizden temin ederek bir el kitabı şeklinde yararlanabilirsiniz. (Dr. İclal ERKEL, Kültür Mantarı Yetiştiriciliği, Kocaoluk Yayınevi, İstanbul 2000)

Kültür(Şampiyon) mantarı yetiştiriciliği konusunda her zaman başvurulabilecek bir el kitabı niteliğinde olan kitaptaki ana konular:

• Üretim Tekniği

• Hastalıkları

• Ekonomik Yönü

• Değerlendirilmesi

Sitemizden temin edebilirsiniz, bize ulaşın..

Şampiyon mantar (Beyaz Şapkalı ve Kestane mantarı ) için misel ve kompost üretimimiz ve satışımız bulunmamaktadır.

Mantar Yetiştiriciliği Hakkında Her Türlü Konuda Bize Ulaşın: